Ngày 11/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Hà (0988 77**35). Loại thiết bị: Toshiba 500GB. Tình trạng: Bad

Thu Huong Nguyễn

11015229_747947858652238_279655434_nNgày 11/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Hà (0988 77**35). Loại thiết bị: Toshiba 500GB. Tình trạng: Bad

Comments

comments