Ngày 11/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Hào TP Huế (0905517004). Loại thiết bị: WD500GB. Tình trạng: lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

10950211_747948041985553_342441173_nNgày 11/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Hào TP Huế (0905517004). Loại thiết bị: WD500GB. Tình trạng: lỗi cơ

Comments

comments