Ngày 12/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Tùng (0909 003 536). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: BSY

Thu Huong Nguyễn

11063246_747947838652240_1960457980_n

Comments

comments