Ngày 11/04/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Quang( 0972881514). Loại thiết bị: Ổ cứng Samsung 640GB. Tình trạng: Lỗi mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/04/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Quang( 0972881514). Loại thiết bị: Ổ cứng Samsung 640GB. Tình trạng: Lỗi mất phân vùng.

A.Quang

Ngày 11/04/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Quang( 0972881514). Loại thiết bị: Ổ cứng Samsung 640GB. Tình trạng: Lỗi mất phân vùng.
Rate this post

Comments

comments