Ngày 11/07/2014, cứu DL thành công cho a. Sơn( 912…443). Laoij thiết bị : HDD 2.5 Geagate. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/07/2014, cứu DL thành công cho a. Sơn( 912…443). Laoij thiết bị : HDD 2.5 Geagate. Tình trạng: Lỗi cơ.

20140714_180133

Comments

comments