Ngày 11/08/2014, cứu DL thành công cho a. Thông(0976…691). Loại thiết bị: Tosiba 500GB. Tình trạng: Đọc kém.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/08/2014, cứu DL thành công cho a. Thông(0976…691). Loại thiết bị: Tosiba 500GB. Tình trạng: Đọc kém.

 

Ngày 11/08/2014, cứu DL thành công cho a. Thông(0976…691). Loại thiết bị: Tosiba 500GB. Tình trạng: Đọc kém.
Rate this post

Comments

comments