Ngày 11/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Đức Anh (0904079550). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 1.0TB. Tình trạng: Xóa nhầm, mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Đức Anh (0904079550). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 1.0TB. Tình trạng: Xóa nhầm, mất dữ liệu.

ĐA

 

 

Ngày 11/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Đức Anh (0904079550). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 1.0TB. Tình trạng: Xóa nhầm, mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments