Ngày 11/08/2015, phục hồi sữ liệu thành công cho a. Đắc (0988633001). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/08/2015, phục hồi sữ liệu thành công cho a. Đắc (0988633001). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi mất phân vùng.

A Đắc

Ngày 11/08/2015, phục hồi sữ liệu thành công cho a. Đắc (0988633001). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi mất phân vùng.
Rate this post

Comments

comments