Ngày 11/09/2014, cứu DL thành công cho Chị Huấn 0977725873 Loại thiết bị: HDD SS 160gb Tình trạng: chập cháy (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 11/09/2014, cứu DL thành công cho  Chị Huấn 0977725873 Loại thiết bị: HDD SS 160gb Tình trạng: chập cháy (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Comments

comments