Ngày 11/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tiến(0978792684). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Kiến vào HDD. KH đợi lấy dữ liệu trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Tiến(0978792684). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Kiến vào HDD. KH đợi lấy dữ liệu trong ngày.

A Tiến

Comments

comments