Ngày 11/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Ngọc(0912628086). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Ngọc(0912628086). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Không nhận.

c. ngoc

Comments

comments