Ngày 1/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Ba(01698899655). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Bad + Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Ba(01698899655). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Bad + Format.

A.Ba

Ngày 1/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Ba(01698899655). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Bad + Format.
Rate this post

Comments

comments