Ngày 11/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho Cô Hương(0914526994). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi một đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho Cô Hương(0914526994). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi một đầu đọc.

cô Hương

Ngày 11/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho Cô Hương(0914526994). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi một đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments