Ngày 11/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong(0972036096). Loại thiết bị: seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phong(0972036096). Loại thiết bị: seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A.Phong

Comments

comments