Ngày 11/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phúc(0976341111). Loại thiết bị: Toshiba, dung lượng 750GB. Tình trạng: Bó trục đầu từ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phúc(0976341111). Loại thiết bị: Toshiba, dung lượng 750GB. Tình trạng: Bó trục đầu từ.

A.Phúc

Comments

comments