Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi đầu từ – 17.3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB của a.Hào – 0945223992. Ổ cứng không nhận. Qua kiểm tra, kĩ thuật kết luận ổ bị lỗi đầu từ. Chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 17/3, bàn giao đầy đủ dữ liệu cho khách hàng.

cuu-du-lieu-hdd-wd-2.5

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi đầu từ – 17.3
Rate this post

Comments

comments