Ngày 11/4/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Linh DT 01669868171. HDD Samsung model HD502HJ lỗi sốc điện bó mô tơ

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments