Ngày 11/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho chú Hảo( KH Bắc Ninh). Loại thiết bị : USB 8GB. Tình trạng: Format mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho chú Hảo( KH Bắc Ninh). Loại thiết bị : USB 8GB. Tình trạng: Format mất dữ liệu.

uSb

Comments

comments