Ngày 11/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH Hải Dương(0904690212). Loại thiết bị: Ổ cứng Western 250GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH Hải Dương(0904690212). Loại thiết bị: Ổ cứng Western 250GB. Tình trạng: Bad sector.

Cty Hải Dương

Comments

comments