Ngày 11/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Quyết (0902 124 353). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

quyet

Ngày 11/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Quyết (0902 124 353). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc
Rate this post

Comments

comments