Ngày 11/8/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Thiềm_ KH Đăck Lawck (0942133479). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/8/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Thiềm_ KH Đăck Lawck (0942133479). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A. Thiềm

Ngày 11/8/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Thiềm_ KH Đăck Lawck (0942133479). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba, dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments