NGÀY 12-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Tú 0912509409 Loại thiết bị: seagate 320Gb S/N: 9SZ43AMP Tình trạng: badsector

Cường Mạnh

NGÀY 12-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Tú 0912509409 Loại thiết bị:  seagate 320Gb S/N: 9SZ43AMP Tình trạng:  badsector

6

NGÀY 12-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Tú 0912509409 Loại thiết bị: seagate 320Gb S/N: 9SZ43AMP Tình trạng: badsector
Rate this post

Comments

comments