Ngày 12 tháng 11 năm 2010 cứu máy tính đã phục hồi toàn bộ dữ liệu RAID 5 máy chủ HP. cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Cường Mạnh

Ngày 12 tháng 11 năm 2010 cứu máy tính đã phục hồi toàn bộ dữ liệu RAID 5 máy chủ HP. cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Toàn bộ website của các khoa trong trường từ năm 2002 đến nay đã được khôi phục lại 100%. Cuumaytinh lần nữa khẳng định chất lượng thương hiệu qua việc được các khách hàng lớn tin tưởng giao cho xử lý các dữu liệu cực kỳ quan trọng. Một số ảnh quá trình xử lý serer Trường đại học Sư phạm Hà Nội..

Server khi mới nhận về cuumaytinh

Server khi mới nhận về
Server khi mới nhận về

Quá trính xử lý

servesp2

web O C datae

Dữ liệu đã được phục hồi
Dữ liệu đã được phục hồi
Ngày 12 tháng 11 năm 2010 cứu máy tính đã phục hồi toàn bộ dữ liệu RAID 5 máy chủ HP. cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Rate this post

Comments

comments