Ngày 12/09/2014, cứu DL thành công cho A.Huy (0984 37 37 840). Loại thiết bị: Laptop VAIO 320GB. Tình trạng: Ghộp Ổ

Thu Huong Nguyễn

WP_20140911_005

Comments

comments