Ngày 12/09/2014, cứu DL thành công cho A.Trung (0912 172 712). Loại thiết bị: HDD Samsung 40GB. Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

WP_20140912_001

Comments

comments