Ngày 12/12/014, cứu dữ liệu thành công máy chủ cho a. Nam( 0913588646). Loại thiết bị: Máy chủ Raid 5 gồm 3 HDD Seagate. Tình trạng: Lỗi Raid. Dữ liệu được xử lý và bàn giao ngay trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/12/014, cứu dữ liệu thành công máy chủ cho a. Nam( 0913588646). Loại thiết bị: Máy chủ Raid 5 gồm 3 HDD Seagate. Tình trạng: Lỗi Raid. Dữ liệu được xử lý và bàn giao ngay trong ngày.

m

Ngày 12/12/014, cứu dữ liệu thành công máy chủ cho a. Nam( 0913588646). Loại thiết bị: Máy chủ Raid 5 gồm 3 HDD Seagate. Tình trạng: Lỗi Raid. Dữ liệu được xử lý và bàn giao ngay trong ngày.
Rate this post

Comments

comments