Ngày 12/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Cường( 091793456). Loại thiết bị: Seagate boox 160GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Cường( 091793456). Loại thiết bị: Seagate boox 160GB. Tình trạng: Bad.

A.Cường

Comments

comments