Ngày 12/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Phóng ổ Boox 3.0 dung lượng 500GB. Tình trạng: Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Phóng ổ Boox 3.0 dung lượng 500GB. Tình trạng: Format.

IMG_2347

 

 

Comments

comments