Ngày 12/2/2015, cứu dữ thành công cho a. Lâm(0903409279). Loại thiết bị: Western 250GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/2/2015, cứu dữ thành công cho a. Lâm(0903409279). Loại thiết bị: Western 250GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

A.Lâm

Ngày 12/2/2015, cứu dữ thành công cho a. Lâm(0903409279). Loại thiết bị: Western 250GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments