Ngày 12/2/2105, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng(0906208123). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/2/2105, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng(0906208123). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A.Hoàng

Ngày 12/2/2105, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng(0906208123). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments