Ngày 12/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Thắng (0989 056 661). Loại thiết bị: ổ cứng Western 120GB. Tình trạng: Lỗi không nhận

Thu Huong Nguyễn

thangwdtau

Ngày 12/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Thắng (0989 056 661). Loại thiết bị: ổ cứng Western 120GB. Tình trạng: Lỗi không nhận
Rate this post

Comments

comments