Ngày 12/6/2015 khôi phục thành công dữ liệu cho a. Trường( VIB Bank)_ 0975815168. Loại thiết bị: 6 ổ cứng server IBM. Tình trạng: Máy chủ lỗi mất cấu hình raid. Sau 12 tiếng, dữ liệu được khôi phục hoàn toàn.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/6/2015 khôi phục thành công dữ liệu cho a. Trường( VIB Bank)_ 0975815168. Loại thiết bị: 6 ổ cứng server IBM. Tình trạng: Máy chủ lỗi mất cấu hình raid. Sau 12 tiếng, dữ liệu được khôi phục hoàn toàn.

VIB

Comments

comments