Ngày 13/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Hồng Kiên(0916067767). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng. KH đợi lấy dữ liệu ngay trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Hồng Kiên(0916067767). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng. KH đợi lấy dữ liệu ngay trong ngày.

chị K

Ngày 13/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Hồng Kiên(0916067767). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng. KH đợi lấy dữ liệu ngay trong ngày.
Rate this post

Comments

comments