Ngày 13/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho C.Thư (0983 506748 ). Loại thiết bị: Seagate 160GB. Tình trạng: bó cơ

Cường Mạnh

11073057_747947981985559_1284813568_n

Comments

comments