Ngày 13/09/2014, cứu DL thành công cho A. Nam (0912 711 594). Loại thiết bị: HDD WD 1.0TB. Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

WP_20140912_005

Ngày 13/09/2014, cứu DL thành công cho A. Nam (0912 711 594). Loại thiết bị: HDD WD 1.0TB. Tình trạng: Không nhận
Rate this post

Comments

comments