Ngày 13/10/2014, cứu DL thành công cho KH ở Đà Nẵng (0905 967 674 ). Loại thiết bị: Seagate 250GB . Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

PhiLong

Comments

comments