Ngày 13/10/2014, cứu DL thành công cho A Dũng (0989 932 585 ). Loại thiết bị: WD 500GB . Tình trạng: Bị can thiệp mở bung ổ.

Thu Huong Nguyễn

aDungx

Comments

comments