Ngày 13/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tùng( 01655955555). Loại thiết bị : Seagate 3.5 dung lượng 250GB. Tình trạng: Không nhận. Khách hàng đợi lấy dữ liệu trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tùng( 01655955555). Loại thiết bị : Seagate 3.5 dung lượng 250GB. Tình trạng: Không nhận. Khách hàng đợi lấy dữ liệu trong ngày.

A Tùng

Ngày 13/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tùng( 01655955555). Loại thiết bị : Seagate 3.5 dung lượng 250GB. Tình trạng: Không nhận. Khách hàng đợi lấy dữ liệu trong ngày.
Rate this post

Comments

comments