Ngày 13/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Hiện( 0982837676). Loại thiết bị: Seagate 2.5″ dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc H1.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Hiện( 0982837676). Loại thiết bị: Seagate 2.5″ dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc H1.

car

Ngày 13/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Hiện( 0982837676). Loại thiết bị: Seagate 2.5″ dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc H1.
Rate this post

Comments

comments