Ngày 13/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Quyết( 0984404330). Loại thiết bị: Hitachi 2.5″ dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Quyết( 0984404330). Loại thiết bị: Hitachi 2.5″ dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad.

IMG_2526

Comments

comments