Ngày 13/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thành(0906236332). Loại thiết bị: Ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thành(0906236332). Loại thiết bị: Ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Chị Thành

Comments

comments