Ngày 13/4/2015 cứu dữ liệu thành công cho a. Huệ(0936473098). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/4/2015 cứu dữ liệu thành công cho a. Huệ(0936473098). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc. Dữ liệu trong ổ cứng đươc xử lý và bàn giao sau 1 ngày.

A. HUệ

 

 

Comments

comments