Ngày 13/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Quang Anh (0995238716).Loại thiết bị: WD 5000AAVS (hàng ngoài).Tình trạng : lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/5/2015 anh Quang Anh mang tới trung tâm 1 ổ cứng WD hàng ngoài với tình trạng không nhận với yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị lỗi cơ và tiến hành sử lý.Sau 3 ngày xử lý đã phục hồi dữ liệu ổ cứng WD hàng ngoài chết cơ cho anh Quang Anh và bàn giao dữ liệu ngày 13/5.

IMG_0320[1]

Comments

comments