Ngày 13/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương(0934697768). Loại thiết bị: ổ cứng Boox Western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Lỗi không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương(0934697768). Loại thiết bị: ổ cứng Boox Western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Lỗi không nhận ổ cứng.

CPhuowng

Ngày 13/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương(0934697768). Loại thiết bị: ổ cứng Boox Western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Lỗi không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments