Ngày 13/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Anh Đức Anh ( 0902041198). Loại thiết bị: ổ cứng fujtisu 320GB. Tình trạng: Bad

Thu Huong Nguyễn

11753725_663237890477352_4793468696303301333_n

Ngày 13/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Anh Đức Anh ( 0902041198). Loại thiết bị: ổ cứng fujtisu 320GB. Tình trạng: Bad
Rate this post

Comments

comments