Ngày 13/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Anh Sang ( 0985240612). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

11692698_663237957144012_405486864579038437_n

Ngày 13/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Anh Sang ( 0985240612). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments