NGÀY 14-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Tiến 0987954955 Seagate 250Gb S/N:ST3250312AS Tình trạng: ổ cứng không nhận

Cường Mạnh

NGÀY 14-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Tiến 0987954955 Seagate 250Gb S/N:ST3250312AS Tình trạng: ổ cứng không nhận

5

Comments

comments