Ngày 14/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Lạng Sơn(0972403226). Loại thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Lạng Sơn(0972403226). Loại thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Cty MinhChau

Ngày 14/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho KH ở Lạng Sơn(0972403226). Loại thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments