Ngày 14/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho khách hàng ở Ninh Bình( 0912390911). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho khách hàng ở Ninh Bình( 0912390911). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

An Hoàng Long

Ngày 14/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho khách hàng ở Ninh Bình( 0912390911). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments