Ngày 14/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho Chị Viên (0902280107). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ

Cường Mạnh

11063010_748032505310440_1587378126_n

Ngày 14/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho Chị Viên (0902280107). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments